Úvod

2. turnus 2013 - den třináctý

Dnes si pro poklad vyrazily poslední 4 oddíly. Dobrodružnou cestu připravenou bohem Poseidonem prošli všichni bez větších problémů. Odpoledne menší oddíly střílely ...

2. turnus 2013 - den dvanáctý

Dnes vyrazily první dva oddíly na dobrodružnou cestu  připomínající výpravu hrdiny Odyssea. Na jejím konci čekal všechny zúčastněné vytoužený poklad. Ostatní oddíly si ...

2. turnus 2013 - den jedenáctý

Dnešní den se nesl v duchu II. Olympijských her. Po ranním zahájení následovalo rozcvičování a přípravy na odpolední disciplíny, mezi kterými nechyběly hod oštěpem a koul ...

2. turnus 2013 - den desátý

Aby bohové prověřii naší statečnost, připravili pro nás včera v noci stezku odvahy. Všichni jsme ji zvládli a dočkali se dalšího slunečného dne. Dopoledne jsme se př ...

2. turnus 2013 - den devátý

Žár dosáhl i na Olymp a my byli nuceni se ochladit. Dopolední činností byla výstava armádní techniky na větraném sále. Výstavu vedl náš zkušený kyklop Láďa. Pod vydatném ...

2. turnus 2013 - den osmý

Dnešní den byl zasvěcen nejznámějšímu antickému hrdinovi Heraklovi. Při odpolední hře jsme museli splnit 12 nelehkých úkolů stejně jako on. Museli jsme například chodit na ...

2. turnus 2013 - den sedmý

Podle včerejší věštby jsme uschovali svá těla před zlými harpyjemi. Mladší oddíly vyrazily do Šimpachu a starší pak do Pacova a na hrad Kámen. K obědu jsme všem oddílům ...

2. turnus 2013 - den šestý

Po několika parných dnech noční déšť zchladil a pročistil vzduch. Dopoledne jsme si se svými vedoucími zahráli hry v okolí tábora a mladší oddíly nakreslily obrázky, jako ...

2. turnus 2013 - den pátý

Dnes jsme, jako chrabrý hrdina Iáson, vyrazili pro zlaté rounu, ovšem ne do Kolchidy, ale k blízkému koupališti na Pošné. Každý oddíl vybral ze svých řad tři nejodvážněj ...

2. turnus 2013 - den čtvrtý

Dnešní prosluněný den byl zasvěcen bájnému hrdinovi Théseovi. Dopoledne jsme se ukryli před sluncem do lesa a po sladkém obědě jsme po slepu hledali východ z bludiště ukrý ...