Úvod

2. turnus 2013 - den sedmý

Podle včerejší věštby jsme uschovali svá těla před zlými harpyjemi. Mladší oddíly vyrazily do Šimpachu a starší pak do Pacova a na hrad Kámen. K obědu jsme všem oddílům ...

2. turnus 2013 - den šestý

Po několika parných dnech noční déšť zchladil a pročistil vzduch. Dopoledne jsme si se svými vedoucími zahráli hry v okolí tábora a mladší oddíly nakreslily obrázky, jako ...

2. turnus 2013 - den pátý

Dnes jsme, jako chrabrý hrdina Iáson, vyrazili pro zlaté rounu, ovšem ne do Kolchidy, ale k blízkému koupališti na Pošné. Každý oddíl vybral ze svých řad tři nejodvážněj ...

2. turnus 2013 - den čtvrtý

Dnešní prosluněný den byl zasvěcen bájnému hrdinovi Théseovi. Dopoledne jsme se ukryli před sluncem do lesa a po sladkém obědě jsme po slepu hledali východ z bludiště ukrý ...

2. turnus 2013 - den třetí

Během dnešního dne, zasvěceného hrdinovi Prometheovi,  jsme si  při řešení logických úkolů, které byly rozsázené po lese, vysloužili potřeby pro rozdělání ohně a upeč ...

2. turnus 2013 - den druhý

Od brzkého rána jsme pokládali základy našich nových měst. Obehnali jsme je hradbami, udělali ohniště pro přípravu našich pokrmů. Našim nejvyšším bohům jsme zasvětili olt ...

2. turnus 2013 - den prvni

Do tábora jsme dorazili v pořádku a nyní jsme již po obědě. První turnus vyrazil směr Praha - Kladno.        Dnešní první den se nesl v duchu rozkoukávání a seznamován ...

1. turnus 2013 - den čtrnáctý

Poslední den kdy jsme letos všichni pohromadě, dopoledne společné vycházky do okolí, odpoledne proběhlo balení, řádění s vodou v táboře a slavnostní konečný nástup. Zde ...

1. turnus 2013 - den třináctý

Dnes dopoledne se dohrával hromadný turnaj ve vybíjené, děti hrály ve smíšených družstvech i se svými Bohy. Hra byla dohrána, moc je bavila a body se započítaly do skóre v CTH ...

1. turnus 2013 - den dvanáctý

Dnes dopoledne měly děti oddílové programy. Hrály hry v lese, vydaly se na vycházky po okolí. Po úžasném obědě (knedlíčková polévka a Svíčková s knedlíkem) měli celé ...