Celý článek

0.turnus 2020 - den první

Starověké řecko - ostrov Ešdos.

 

Král Spartakus 3 nás přivítal ve svém království Ešdosu, ubytovali jsme se a vydali se na menší průzkum okolí. Když jsme se vrátili, král nás všechny svolal na menší poradu. Náhle se objevily bohyně Afrodita s bohyní Athénou, přivolaly si krále Spartaka vyjevily mu budoucnout. Do našeho království zanedlouho dorazí Oddyseus, mocný bojovník. Ten který bojoval při slavné bitvě o dobytí Troje. A bude potřebovat naši pomoc, aby se dostal domů na rodnou Ithaku. Pro Spartaka a celé jeho království je výhodné a také důležité, aby Oddyseovi pomoc poskytli, protože jenom tak si získají slávu a čest a také přízeň bohů. 

A opravdu, zanedlouho Oddyseus dorazil. Obyvatelé Ešdosu mu pomoc slíbili. A nabídli mu jídlo a spánek na posilněnou. Když si Oddyseus odpočinul, všichni jsme se sešli u ohně a Oddyseus nám vyprávěl, jak probíhalo dobývání Troji, jeho další dobrodružství a jak se nakonec dostal až do našeho království. Vyprávění to bylo zajímavé a tak už se těšíme, jaká dobrodružství s Oddyseem na jeho cestě domů zažijeme.