Celý článek

0. turnus 2013 - den šestý

Dnes jsme byli nuceni strávit dopoledne ve svých kajutách a zabavili jsme se stavěním věží z lega, soutěžili jsme kdo postaví vyšší věž. Po obědě již krásně svítilo sluníčko a my mohli dokončit Odysseův test fyzické zdatnosti, všichni jsme splnili jeho očekávání a prošli jsme testem na výbornou. Odysseus byl velmi spokojený a tak jsme se mohli utkat ve štafetovém závodě s dovednostními prvky, strašně nás to bavilo a závodili jsme celé odpoledne. Před večeří jsme se nalodili a vypluli za příznivého větru dál na širé moře.

K večeru Odysseus naplánoval, že zakotvíme na nejbližším ostrově a zde jsme postavili náš tábor a chystali ke spánku, když tu jsme zaslechli v noci veliký nářek. Samozřejmě nás to nechalo klidnými a tak jsme se sešli u ohniště a začali zkoumat kdopak nám to tu tak naříká. Najednou se zjevila Afrodita, celý překvapení jsme se Afrodity ptali proč tak naříká. Pověděla nám, že si potají vypůjčila Zeusovy kouzelné koule a se svými družkami s nimi dováděli na nebesích až jim všechny spadli na zem a rozbili se. Poprosila Odyssea zda-li by nemohl se svojí družinou rozbité části koulí nalézt a složit je zpět, aby se Zeus nezlobil.

Okamžitě jsme se nabídli, že jí rádi pomůžeme a vydali jsme se hledat rozbité části. Po hodině usilovného hledání jsme všechny části koulí našli a poskládali dohromady. Afrodita úplně zářila šteštím a zařídila, že se nám dneska bude ve stanech pěkně spát a zdát jen samé krásné sny.