Celý článek

2. turnus 2021 - den desátý

Ač se to nezdá, náš pobyt zde v Eši se blíží mílovými kroky ke svému konci, už zbývá jen něco málo dní…proto jsme se rozhodli už dnes připravit velký slavnostní táborák. Předpověď počasí na další dny nevypadá příliš optimisticky, raději jsme tedy nelenili a dnešní odpoledne zasvětili přípravě této velké táborové události.

Nejstarší děvčata a chlapci se jako tradičně podíleli největší měrou na nošení dříví z lesa a přípravě ohniště, ostatní nosili menší klestí, učili se Ešskou hymnu nebo pracovali na svých filmech.

Večer v půl osmé naše hlavní vedoucí pronesla slavnostní řeč k zapálení posvátného ohně, čtyři služebně nejstarší  vedoucí  zapálili menší ohně lásky, pravdy, krásy a síly a nakonec i hlavní, posvátný táborový oheň.

Při zapálení menších ohňů zazněly tyto věty:

▪ Zapaluji oheň lásky, jehož zákony zní: Buď laskavý, ochotně pomáhej, žij radostně.
▪ Zapaluji oheň pravdy, jehož zákony zní: Mluv pravdu, buď pokorný, hraj čistě podle pravidel.
▪ Zapaluji oheň krásy, jehož zákony zní: Buď čistý, silný a vždy ochraňuj přírodu.
▪ Zapaluji oheň síly, jehož zákony zní: Buď odvážný, mlčenlivý a poslouchej.

Oheň ještě stále hoří, zní trempské písně a sušíme první slzičky smutku z blížícího se odjezdu…Ještě máme ale pár dní před sebou a hodláme si je užít naplno!

Moc pozdravů od posvátného ohně posílají

Hollywood Stars