Celý článek

0.turnus 2016 - den šestý

Dnes po ránu se vrátil Old Shatterhand z Oklahoma City. Nemohl najít rodinu hrnčíře, ale našel jeho pra, pra, pra vnuka mlynáře. Který s ním přišel do osady. Mlynář dětem prozradil, že mapu jejich rodina nikdy nevlastnila, ale měla indicie k nalezení dílu mapy. Ty zaznamenali na 4 hliněné nádoby. Ale jak čas plynul, nádoby se rozbily a střepy byly vyhozeny v lese na cestu. Nicméně mlynář ví, kde by se střepy mohly nalézat. Proto tedy děti vzal na toto místo. A opravdu, malí indiáni posbírali kousky nádob a v táboře je všechny spojili a po obědě se podle indície vydali pro pátý díl mapy.

Mezi tím se Vinnetou vydal na průzkum v okolí osady a zjistil, že se horda banditů utábořila na rozcestí v lese a že mají jeden díl mapy, který získali přepadením Rockeffelerovi farmy právě vezou Cornelovi. Proběhla krátká přestřelka, ale Vinnetou jim naštěstí zmizel. Na poradě s dětmi se všichni dohodli, že dnes večer přepadnou tábor banditů.

Po vydatné večeři a válečné poradě jsme se vydali na přepadení banditů, které po urputné bitvě dopadlo úspěšně. Poslední díl mapy jsme získali. Nakonec jsme všechny díly mapy složili k sobě a Vinnetou s Old Shatterhandem dětem vysvětlili, co značky na mapě znamenají. Nyní již zbývá vypravit se pro onen starý indiánský poklad. Ale to už necháme na zítra.